ఉత్తరేణి, శాస్త్రీయనామం, పేర్లు, ఉపయోగాలు, వాడేవిధానం, దీనిలోని రసాయనాలు

uttareni

ఉత్తరేణి: శాస్త్రీయనామం: Achyranthes aspera linn) పేర్లు: అపమార్గ,దుచ్చినాకు,ఖరమం,చిర్చిప Photo: ఉపయోగాలు: –పిల్లల పాల ఉబ్బసం,రక్తమొలలు,కామర్లు తగ్గును. –పేర్లు: అపమార్గ,దుచ్చినాకు,ఖరమం,చిర్చిప –భస్మంలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. –దీని రసాన్ని పిప్పి పంటిపై పెడితే బాధ తగ్గును. –దీని భస్మం సేవిస్తే రక్తవిరేచనాలు తగ్గును. —దీని బూడిదలో ఆవలనూనే కలిపి రాస్తే శోభి మచ్చలు తగ్గును. –దీని బూడిదను కొబ్బరినూనెలో కలిపి రెండు చుక్కలు చెవిలో వేస్తే చీము కారుట తగ్గును. –ఆకుల రసం గాయం పై వేస్తే… Continue reading ఉత్తరేణి, శాస్త్రీయనామం, పేర్లు, ఉపయోగాలు, వాడేవిధానం, దీనిలోని రసాయనాలు

కుటిజ, శాస్త్రీయనామం, పేర్లు, ఉపయోగాలు, వాడేవిధానం, దీనిలోని రసాయనాలు

KUTAJA

కుటిజ శాస్త్రీయనామం holarrhena antidysenterica linn పేర్లు: కొడిశపాల,తెడ్లపాల,రెప్పల,సప్తరంగి మందులు: కుటిజరిష్ట,గంగాధరచూర్ణం,పంచతిక్తగుగ్గులు ఘృతం,పుష్యానుగచూర్ణం,సుదర్శన చూర్ణం Photo: ఉపయోగాలు: –ఎలాంటి విరోచనాలు అయిన తగ్గించును. –అమిబియాసిస్ ను తగ్గించును. –యాంటిడిసెంటిరిక్ గా పనిచేస్తుంది. –మొలలు,కిడ్నిలో రాళ్ళు ,ఆమవాతం,కామెర్లు,సుగర్ తగ్గించును. –మందులు: కుటిజరిష్ట,గంగాధరచూర్ణం,పంచతిక్తగుగ్గులు ఘృతం,పుష్యానుగచూర్ణం,సుదర్శన చూర్ణం –ప్రేగు క్యాన్సర్ ను తగ్గించును. –మూత్రం సరిగ్గా రానప్పుడు బెరడు పాలతో నూరి సేవించాలి. –ఆకులను కొబ్బరినూనెలో వేసి వారం రోజులు ఎండలో ఉంచిరాస్తే సొరియాసిస్ తగ్గును. –బెరడు కషాయం టైప్-౧ డయాబెటిస్… Continue reading కుటిజ, శాస్త్రీయనామం, పేర్లు, ఉపయోగాలు, వాడేవిధానం, దీనిలోని రసాయనాలు