ఉత్తరేణి, శాస్త్రీయనామం, పేర్లు, ఉపయోగాలు, వాడేవిధానం, దీనిలోని రసాయనాలు

uttareni

ఉత్తరేణి: శాస్త్రీయనామం: Achyranthes aspera linn) పేర్లు: అపమార్గ,దుచ్చినాకు,ఖరమం,చిర్చిప Photo: ఉపయోగాలు: –పిల్లల పాల ఉబ్బసం,రక్తమొలలు,కామర్లు తగ్గును. –పేర్లు: అపమార్గ,దుచ్చినాకు,ఖరమం,చిర్చిప –భస్మంలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. –దీని రసాన్ని పిప్పి పంటిపై పెడితే బాధ తగ్గును. –దీని భస్మం సేవిస్తే రక్తవిరేచనాలు తగ్గును. —దీని బూడిదలో ఆవలనూనే కలిపి రాస్తే శోభి మచ్చలు తగ్గును. –దీని బూడిదను కొబ్బరినూనెలో కలిపి రెండు చుక్కలు చెవిలో వేస్తే చీము కారుట తగ్గును. –ఆకుల రసం గాయం పై వేస్తే… Continue reading ఉత్తరేణి, శాస్త్రీయనామం, పేర్లు, ఉపయోగాలు, వాడేవిధానం, దీనిలోని రసాయనాలు

చిత్రమూలం, శాస్త్రీయనామం, పేర్లు, ఉపయోగాలు, వాడేవిధానం, దీనిలోని రసాయనాలు

chitramulam

చిత్రమూలం శాస్త్రీయనామం (plumbago zylanica) పేర్లు: చిత్రిక,దహన,వహ్నిమూల, రసాయనాలు: ప్లంభాజిన్ Photo: ఉపయోగాలు: –విరేచనాలు,కడుపునొప్పి తగ్గించును. –శరీర బరువును తగ్గించును. –జీర్ణశక్తిని పెంచును. –వేరు గంధము పంటి నొప్పిని తగ్గీంచును. –తెల్ల చిత్రమూలం వేరు,ఇంఅ సమానంగా నూరి మాత్రలు చేసి మెన్సస్ ఐదవరోజు నుండి మూడు రోజులు వరుసగా రెండు పూటలు నీటితో ఒక మాత్ర వెయ్యాలి.చప్పటి ఆహారం తీసుకుంటే జన్మం లో గర్భము రాదు. –ఆకు నూరి లేచిన కురుపు గడ్డలు పై రాయాలి. –వేరు… Continue reading చిత్రమూలం, శాస్త్రీయనామం, పేర్లు, ఉపయోగాలు, వాడేవిధానం, దీనిలోని రసాయనాలు

అక్కలకర్ర, శాస్త్రీయనామం, పేర్లు, ఉపయోగాలు, వాడేవిధానం, దీనిలోని రసాయనాలు

అక్కలకర్ర

అక్కలకర్ర శాస్త్రీయనామం : Anacyclus pyrethrum పేర్లు: అకారకరబ,మరాటిమొగ్గ,టూత్ఎక్ ప్లాంట్ –కుటుంబం :Asteraceae రసాయనాలు: స్పైలంథాల్ Photo ఉపయోగాలు –ఈమొక్కను నమిలితేనోటికి తిమ్మిరి వస్తుంది. –దీని చూర్ణం ను ఆవాల నూనెతో కలిపి పక్షవాతము కు మర్దన చేస్తే తగ్గును. –నీటితో నూరి పిప్పి పన్ను ఫై పెడితే పంటి నొప్పి తగ్గును. –దీని కషాయము ను నోటితో పుక్కిలిస్తే గొంతు సమస్యలు,టాన్సిల్స్ తగ్గును. –దీని గంధం ను తలకు రాస్తే తలనొప్పి తగ్గును -చెమటను పట్టించును.… Continue reading అక్కలకర్ర, శాస్త్రీయనామం, పేర్లు, ఉపయోగాలు, వాడేవిధానం, దీనిలోని రసాయనాలు