ఉత్తరేణి, శాస్త్రీయనామం, పేర్లు, ఉపయోగాలు, వాడేవిధానం, దీనిలోని రసాయనాలు

uttareni

ఉత్తరేణి: శాస్త్రీయనామం: Achyranthes aspera linn) పేర్లు: అపమార్గ,దుచ్చినాకు,ఖరమం,చిర్చిప Photo: ఉపయోగాలు: –పిల్లల పాల ఉబ్బసం,రక్తమొలలు,కామర్లు తగ్గును. –పేర్లు: అపమార్గ,దుచ్చినాకు,ఖరమం,చిర్చిప –భస్మంలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. –దీని రసాన్ని పిప్పి పంటిపై పెడితే బాధ తగ్గును. –దీని భస్మం సేవిస్తే రక్తవిరేచనాలు తగ్గును. —దీని బూడిదలో ఆవలనూనే కలిపి రాస్తే శోభి మచ్చలు తగ్గును. –దీని బూడిదను కొబ్బరినూనెలో కలిపి రెండు చుక్కలు చెవిలో వేస్తే చీము కారుట తగ్గును. –ఆకుల రసం గాయం పై వేస్తే… Continue reading ఉత్తరేణి, శాస్త్రీయనామం, పేర్లు, ఉపయోగాలు, వాడేవిధానం, దీనిలోని రసాయనాలు

కసివింద, శాస్త్రీయనామం, పేర్లు, ఉపయోగాలు, వాడేవిధానం, దీనిలోని రసాయనాలు

kasivinda

కసివింద: శాస్త్రీయనామం cassia occidentalis linn పేర్లు: తగరిస,కోల,కాసమర్ద,పెద్ద చెన్నంగి రసాయనాలు: సెన్నోసైడ్లు,నాప్తలీన్ గ్లైకోసైడ్లు,క్రైసోఫినాల్,ఎమోడిన్,నియాసిన్ Photo: ఉపయోగాలు: –వేరు,పసుపు సమానంగా గచ్చకాయ పరిమాణంలో సేవిస్తే తెల్లబట్ట తగ్గును. –దీని గింజలను కాఫికి బదులుగా వాడుతారు(కాఫి వాసన వస్తుంది) –గింజలు అతిమూత్ర వ్యాధిని తగ్గించును. –ఆకుల చూర్ణం దగ్గు,ఆస్తమ తగ్గించును. –ఆకు రసం రక్తం కారే గాయాలను తగ్గించును. –ఆకు రసం,వెన్న కలిపి శరీరం మొత్తం రాసి గంట తరువాత స్నానం చేస్తె కాళ్ళు,చేతులు వణుకుట తగ్గును. –వేరు… Continue reading కసివింద, శాస్త్రీయనామం, పేర్లు, ఉపయోగాలు, వాడేవిధానం, దీనిలోని రసాయనాలు