Rajat Bhasma Benefits,Dose,Treatment in Eye Diseases, Debility, Anal Fissure, Cough with Yellow Sputum, Frequent Urination, Jaundice,

రజత భస్మ: –రౌప్య భస్మ అని అంటారు. –వాపులను తగ్గించును. –క్షయ లాంటి వ్యాధిని అదుపులో ఉంచును. –కంటి చూపును పెంచును. –nervine tonic, –ఏకంగా వాతమును తగ్గించును. –మతిమరుపు సమస్యను తగ్గించును. –నపుంసకత్వం సమస్యను పోగొట్టును. –శరీరంలో వణుకుట ను తగ్గించును. –నరాలకు బలం ఇచ్చును. –శుక్రకణాలు పెరగడానికి సహాయపడును. –కండరాలలో శక్తి పెరగడానికి ఉపయోగపడును. –గుండెదడ ను తగ్గించును. –ముఖానికి కాంతి ని పెంచును. Dose: —50 mg  పరిమాణంలో రోజుకు రెండు పూటలు… Continue reading Rajat Bhasma Benefits,Dose,Treatment in Eye Diseases, Debility, Anal Fissure, Cough with Yellow Sputum, Frequent Urination, Jaundice,

Maha Vata Rakshasa Rasa Benefits, Dose, Treatment for Knee pains,Gout, Parkinson’s, Paralysis

మహా వాత రాక్షసము: — రుమాటిజం, –గౌట్, –పక్షవాతమ్, –పార్కిన్ సన్స్, –తొడలు బిగుసుకు పోవుట, –ధనుర్వాతం, –వాతవ్యాధులు, –చేతులు వణుకుట –తొడలు,చేతులు,కాళ్ళు,కీళ్ళనొప్పి వాడేవిధానం: –రోజుకు రెండు సార్లు రెండు పూటలు భోజనం తరువాత నీటితో వెయ్యాలి.  

Praval Bhasma Benefits, Dosage, Ingredients, Treatment in Cough,Asthma,Bleeding Disorders,eye disorders, Bleeding Hemorrhoids, Excessive Sweating,Painful Micturition

pravala Bhasma Ayurgreen

ప్రవాళాన్ని ముందుగా ఉత్తరేణి కషాయంలో మరిగించి శుద్ది చేస్తారు.దంచిపుటం పెడితే భస్మం అగును.శుద్ది చేసిన ప్రవాళాన్ని గులాబి అర్కంలో చంద్రకిరణాలు తగిలేలా 21 రాత్రులు నానబెట్టి తిరిగిపొడిచేస్తే పిష్టి తయారి అగును. ఇది శరీరంలో కణాంతర్గత విషాలను హరించును.గుండె పనితీరు మెరుగు అగును,పగడం తో చేస్తారు. ప్రవాళభస్మ: –దగ్గు,ఎసిడిటి,అధిక దాహం, –గర్బిని వికారం, –కాల్షియం,ఎముకులు పెరుగుదల,ఎముకుల బలం, –తెల్లబట్ట,ముట్లు రాకుండుట, –తిండిసహించకపోవడం, –ఆయాసం, –శరీరం తెల్లగా పాలిపోవడం, –మానసిక ఆందోళన,ధాతుశక్తి, –సంతాన ప్రాప్తి, వాడేవిధానం: –125 చూర్ణం… Continue reading Praval Bhasma Benefits, Dosage, Ingredients, Treatment in Cough,Asthma,Bleeding Disorders,eye disorders, Bleeding Hemorrhoids, Excessive Sweating,Painful Micturition

Laghu Sutshekhar Ras Benefits, Ingredients, Treatment in Heartburn, Abdominal pain and cramps, Indigestion, Headache, Migraine, Vertigo

లఘుసుతశేఖర: –తిప్పసత్తుతోకలిపి ఇస్తే తలనొప్పి తగ్గును. –తిప్పసత్తు,ఆవిపత్తికారచూర్ణంతో సేవిస్తే అర్ధావభేదం తగ్గును. –ఆవిపత్తికార చూర్ణంతో సేవిస్తే సూర్యావర్తం తగ్గును. –వామనవికారం తగ్గించును. –గోదంతిభస్మ,తిప్పసత్తుతో కలిపి ఇస్తే దాహాం,తాపం,తగ్గును. –అతిమధురం తో కలిపి ఇస్తే ముఖపాకం తగ్గును — పిత్తమువల్లతలనొప్పి,మైగ్రేన్,పుల్లని వాంతులు ను తగ్గించును. –పిత్త రక్త స్రావం(ముక్కు,కన్ను,చెవి,నోరు) తగ్గును. Ingredient:    Shuddha Swarna Gairika Sonth (Zingiber Officinale) Paan (Betal Leaf) Juice వాడేవిధానం: –రోజుకు రెండు పూటలు భోజనం తరువాత వెయ్యాలి. Reference:… Continue reading Laghu Sutshekhar Ras Benefits, Ingredients, Treatment in Heartburn, Abdominal pain and cramps, Indigestion, Headache, Migraine, Vertigo

Kanchanara Guggulu Benefits, Dose, Ingredients, treatment in uterine fibroid,BPH,Pcod,hypothyrodism

కాంచనారగుగ్గులు: –గొంతునొప్పి –శరీరంలోగడ్డలు uterine fibroid Benign prostatic hyperplasia hypothyroidism, –PCOS, –lipoma, –cancer, –cysts, –goiter, –wounds, –fistula, –It is a well-known thyroid stimulant. –Hernia –Benign prostatic hyperplasia (BPH), Ingredients: Kanchanar(Bauhinia variegate) Shunthi (Zingiber officinale) Maricha (Piper nigrum) Pippali   (Piper longum) Haritaki (Terminalia chebula) Vibhitaki (Terminalia bellerica) Amalaki (Embelica officinalis) Varuna (Crataeva nurvala) Tej Patra (Cinnamomum… Continue reading Kanchanara Guggulu Benefits, Dose, Ingredients, treatment in uterine fibroid,BPH,Pcod,hypothyrodism

Abhrak Bhasma Benefits, Ingredients, Dosage Useful in Asthma, Urinary Disease, Skin diseases

ఉపయోగాలు: ఉపిరితిత్తులసమస్య తగ్గును. కళ్ళకలక ను తగ్గించును. హార్మోనుల పనితీరు,త్రిదోష హారం,బలం,వీర్య వృద్ది,మూర్చ,క్షయ,దగ్గు, మూత్రకృచ్చం,పొత్తికడుపునొప్పి, ఉదరవాతం,బలహీనత, ప్రేవుల్లో వ్రణాలు,మలదోషాలు, పిప్పళ్లతో సేవిస్తే వింశతి ప్రమేయం తగ్గును. ఉమ్మెత్తవిత్తనాలచూర్ణం తో సేవిస్తే క్షయ తగ్గును. కరక్కాయ బెల్లంతో సేవిస్తే వాతారక్తం తగ్గును. ఎలాకులచూర్ణంతో సేవిస్తే రక్తపిత్తమ్ తగ్గును. తిప్పసత్తుతో సేవిస్తే మేయరోగం తగ్గును. త్రిఫల,తేనె,నెయ్యితో సేవిస్తే నేత్రరోగం తగ్గును. పల్లేరు,నేల ఉసిరి,చక్కెరపాలతో సేవిస్తే మూత్రక్రుచ్చాము తగ్గును. వాడే విధానం: 125 mg చూర్ణం ను రెండు పూటలు భోజనం… Continue reading Abhrak Bhasma Benefits, Ingredients, Dosage Useful in Asthma, Urinary Disease, Skin diseases

Arogyavardhini Vati Benefits, Ingredients Treatment of liver problems

arogyavardhini ayurgreen

ఆరోగ్య వర్ధిని వటి ఆయుర్వేద వైద్యుని వద్ద ఉండవలసిన ముఖ్య ఔషదమ్.దీనిని రసాయన ఔషదంగా చెప్పవచ్చును.చర్మ వ్యాధులు తగ్గించటంలోను కాలేయంను ఆరోగ్యంగా ఉంచడం లోనూ,గ్యాస్ సమస్య తగ్గించటం లోనూ ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది.దీనిలో ఉండే పాదరసం,గంధకం,లోహ భస్మ,అబ్రక భస్మ,తామ్ర భస్మ,శిలాజిత్ లాంటి గొప్ప ఔషదాలు ఉండటం వల్ల శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.దీర్ఘకాలిక చర్మ వ్యాధులు ను తగ్గించును. Ingredients: త్రిఫల శిలాజిత్ గుగ్గులు చిత్రమూలం(చిత్రిక)( Plumbago Zeylanica) కటుకరోహిణి(కుటికి)(Picrorhiza Kurroa) గంధకం పాదరసం లోహభస్మ అబ్రకభస్మ తామ్రభస్మ… Continue reading Arogyavardhini Vati Benefits, Ingredients Treatment of liver problems

Chandraprabhavati Benefits Ingredients Treatment of Urinary Infections

Chandraprabha vati ayurgreen

ఆయుర్వేదంలో చంద్రప్రభ వటి,ఆరోగ్యవర్ధిని వటిని శంకచక్రాలుగా అభివర్ణించారు.ఈ ఔషదమ్ గూర్చి వివిద ఆయుర్వేద గ్రంధాల్లో 10 రకాలుగా చెప్పబడింది. ఔషదరత్నావళి లో చెప్పబడిన చంద్రప్రభవటి అత్యుత్తమైనది. దీనిని రసాయన ఔషదంగా చెప్పబడింది. తయారీకి కావలిసిన వస్తువులు: గంధకచ్చురాలు(చంద్రప్రభ) పిప్పళిమూలం(మోడి) వచ చిత్రమూలం తుంగముస్తాలు మిరియాలు నేలవేము శొంటి తిప్పతీగ ఏనుగుపిప్పళ్ళు సముద్రపాల వాయు విడంగాలు పసుపు చవ్యం అతివిష ఉసిరి దారుహరిద్ర కరక్కాయ పిప్పళ్ళు తానికాయ ధనియాలు సముద్రఉప్పు నల్లఉప్పు(సువర్చలవణం) సైందవలవణం సర్జక్షారం యవక్షారం స్వర్ణమాక్షికభస్మ వంశలోచనం(వెదురుఉప్పు)… Continue reading Chandraprabhavati Benefits Ingredients Treatment of Urinary Infections