Bp Dip Benefits, Ingredients Treatment for High Bp Problems

bp-dip-capsules-high bp

Ingredients: * ajuna (Terminalia Arjuna) * pathar phool ( Parmelia Perlata) * Badi elaichi *Dalchini *Lavanga *Moti Pishti Benefits: High Bp Problems Reduce cholesterol Levels వత్తిడిని తగ్గించి గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచును. చిన్న వయస్సు వారికి వత్తిడి వల్ల బీపి వస్తే ఈ మాత్రలను 80 రోజులు వాడితే పూర్తిగా బిపి నయం అవుతుంది ఇంగ్లీష్ మందులు వాడుతున్నవారు ఈ మాత్రలను రాత్రి భోజనం తరువాత ఒక… Continue reading Bp Dip Benefits, Ingredients Treatment for High Bp Problems

Arthocal Benefits, Ingredients, Dose, Uses in knee pains,Osteoarthritis,Fibramyalgia,Lumbar spondylosis,Cervical spondylosis,Sciatica and Natural Calcium

Arthocal: –knee pains –Osteoarthritis –Fibramyalgia –Lumbar spondylosis –Cervical spondylosis –Sciatica –Natural Calcium Ingredients: –praval pishti—125 mg –akik pisti    —125 mg –jawar mohra pisti–125 mg –kamdhudha ras   —125 mg –Mukta pisti   —125 mg –Giloy ext     —75 mg –Gokhru ext—75 mg Dose: –one tablet daily one time after meal

Trivang Bhasma Benefits, Ingredients, Dosage, Uses of Nocturnal emission, Diabetes, Frequent urination, Recurrent miscarriages, Leucorrhea, Infertility

త్రివంగభస్మ: –శుక్రనష్టం సమస్యను తగ్గించును. –కుసుమ అనే స్త్రీల గైనిక్ సమస్యను తగ్గించును. –అతిమూత్రం సమస్యను తగ్గించును. –షుగర్ సమస్యను కంట్రోల్ లో ఉంచును. –గర్బాశయదోషం  తగ్గించును. –స్వప్నస్కలనం సమస్యను తగ్గించును. –అల్బునీరియా అనే సమస్యను తగ్గించును. –గర్భస్రావమును ఆపును. –impotency, –nocturnalemission, –release eggsfrom the ovaries, –sugar in urine. –వెన్నతో సేవిస్తే పురాతనఇంద్రియ నష్టం హరించును. Ingredients: –నాగభస్మ+వంగభస్మ+యశదభస్మ వాడేవిధానం: –రోజుకు రెండు సార్లు పరగడుపున తేనెతో 125 mg పరిమాణంలో తీసుకోవాలి.… Continue reading Trivang Bhasma Benefits, Ingredients, Dosage, Uses of Nocturnal emission, Diabetes, Frequent urination, Recurrent miscarriages, Leucorrhea, Infertility

Vat Gajankush Ras Benefits, Ingredients, Dosage, uses of paralysis, Spondylosis, Brachialgia, Rheumatoid arthritis, Neuro muscular diseases

వాతగజాంకుశం: –అర్దితవాతం(బెల్ పెల్సి) సమస్యను తగ్గించును. –న్యుమేనియ ను తగ్గించును. –carminative –stomachi –paraplegia –నొప్పిని తగ్గించును. –స్ర్కిజోపినియా ను తగ్గించును. –పిచ్చి,ఉన్మాదం లాంటి మానసిక సమస్యలను తగ్గించును. –కటివాతము తగ్గించును. వాడేవిధానం: –రోజుకు రెండు సార్లు 250 mg మాత్రను భోజనం తరువాత గోరువెచ్చని నీటితో వెయ్యాలి. Research: –VATAGAJANKUSH  RAS & SAL- LAKI  TABLET both  are  effective  medicine for Gridhrasi because of its Preventive, Promo- tive,  Prophylactic … Continue reading Vat Gajankush Ras Benefits, Ingredients, Dosage, uses of paralysis, Spondylosis, Brachialgia, Rheumatoid arthritis, Neuro muscular diseases

Tankan Bhasma Benefits,Dose,Ingredients,Uses of Cough, Breathing problems, Wheezing, Bronchitis, Abdominal pain, Dysmenorrhea

వెలిగారం: –టంకనం అంటారు. –దగ్గు,జలుబు. –అసిడిటి,నోట్లో నీళ్ళు ఊరడం. –గుండెల్లో మంట. –పుక్కిలిస్తే నోటిపూత తగ్గును. –కొద్దిగా టంకానం లో నెయ్యి కలిపి మొలలు పై రాస్తే నొప్పి తగ్గును. –చనుమొనలు పగుళ్ళు పై రాస్తే తగ్గును. –కొబ్బరినూనేలొ వెలిగారము కలిపి పిప్పి గోళ్ళపై రాయాలి. –దీనిని త్రాగితే తేలు బాధ తగ్గును వాడేవిధానం: –200 mg పరిమాణం లో భస్మను తేనెతో రెండు పూటలు వాడాలి. దీనిని పై పూతగా కూడా వాడుకోవచ్చును.

Rajat Bhasma Benefits,Dose,Treatment in Eye Diseases, Debility, Anal Fissure, Cough with Yellow Sputum, Frequent Urination, Jaundice,

రజత భస్మ: –రౌప్య భస్మ అని అంటారు. –వాపులను తగ్గించును. –క్షయ లాంటి వ్యాధిని అదుపులో ఉంచును. –కంటి చూపును పెంచును. –nervine tonic, –ఏకంగా వాతమును తగ్గించును. –మతిమరుపు సమస్యను తగ్గించును. –నపుంసకత్వం సమస్యను పోగొట్టును. –శరీరంలో వణుకుట ను తగ్గించును. –నరాలకు బలం ఇచ్చును. –శుక్రకణాలు పెరగడానికి సహాయపడును. –కండరాలలో శక్తి పెరగడానికి ఉపయోగపడును. –గుండెదడ ను తగ్గించును. –ముఖానికి కాంతి ని పెంచును. Dose: —50 mg  పరిమాణంలో రోజుకు రెండు పూటలు… Continue reading Rajat Bhasma Benefits,Dose,Treatment in Eye Diseases, Debility, Anal Fissure, Cough with Yellow Sputum, Frequent Urination, Jaundice,

Maha Vata Rakshasa Rasa Benefits, Dose, Treatment for Knee pains,Gout, Parkinson’s, Paralysis

మహా వాత రాక్షసము: — రుమాటిజం, –గౌట్, –పక్షవాతమ్, –పార్కిన్ సన్స్, –తొడలు బిగుసుకు పోవుట, –ధనుర్వాతం, –వాతవ్యాధులు, –చేతులు వణుకుట –తొడలు,చేతులు,కాళ్ళు,కీళ్ళనొప్పి వాడేవిధానం: –రోజుకు రెండు సార్లు రెండు పూటలు భోజనం తరువాత నీటితో వెయ్యాలి.  

Praval Bhasma Benefits, Dosage, Ingredients, Treatment in Cough,Asthma,Bleeding Disorders,eye disorders, Bleeding Hemorrhoids, Excessive Sweating,Painful Micturition

pravala Bhasma Ayurgreen

ప్రవాళాన్ని ముందుగా ఉత్తరేణి కషాయంలో మరిగించి శుద్ది చేస్తారు.దంచిపుటం పెడితే భస్మం అగును.శుద్ది చేసిన ప్రవాళాన్ని గులాబి అర్కంలో చంద్రకిరణాలు తగిలేలా 21 రాత్రులు నానబెట్టి తిరిగిపొడిచేస్తే పిష్టి తయారి అగును. ఇది శరీరంలో కణాంతర్గత విషాలను హరించును.గుండె పనితీరు మెరుగు అగును,పగడం తో చేస్తారు. ప్రవాళభస్మ: –దగ్గు,ఎసిడిటి,అధిక దాహం, –గర్బిని వికారం, –కాల్షియం,ఎముకులు పెరుగుదల,ఎముకుల బలం, –తెల్లబట్ట,ముట్లు రాకుండుట, –తిండిసహించకపోవడం, –ఆయాసం, –శరీరం తెల్లగా పాలిపోవడం, –మానసిక ఆందోళన,ధాతుశక్తి, –సంతాన ప్రాప్తి, వాడేవిధానం: –125 చూర్ణం… Continue reading Praval Bhasma Benefits, Dosage, Ingredients, Treatment in Cough,Asthma,Bleeding Disorders,eye disorders, Bleeding Hemorrhoids, Excessive Sweating,Painful Micturition

Laghu Sutshekhar Ras Benefits, Ingredients, Treatment in Heartburn, Abdominal pain and cramps, Indigestion, Headache, Migraine, Vertigo

లఘుసుతశేఖర: –తిప్పసత్తుతోకలిపి ఇస్తే తలనొప్పి తగ్గును. –తిప్పసత్తు,ఆవిపత్తికారచూర్ణంతో సేవిస్తే అర్ధావభేదం తగ్గును. –ఆవిపత్తికార చూర్ణంతో సేవిస్తే సూర్యావర్తం తగ్గును. –వామనవికారం తగ్గించును. –గోదంతిభస్మ,తిప్పసత్తుతో కలిపి ఇస్తే దాహాం,తాపం,తగ్గును. –అతిమధురం తో కలిపి ఇస్తే ముఖపాకం తగ్గును — పిత్తమువల్లతలనొప్పి,మైగ్రేన్,పుల్లని వాంతులు ను తగ్గించును. –పిత్త రక్త స్రావం(ముక్కు,కన్ను,చెవి,నోరు) తగ్గును. Ingredient:    Shuddha Swarna Gairika Sonth (Zingiber Officinale) Paan (Betal Leaf) Juice వాడేవిధానం: –రోజుకు రెండు పూటలు భోజనం తరువాత వెయ్యాలి. Reference:… Continue reading Laghu Sutshekhar Ras Benefits, Ingredients, Treatment in Heartburn, Abdominal pain and cramps, Indigestion, Headache, Migraine, Vertigo

Kanchanara Guggulu Benefits, Dose, Ingredients, treatment in uterine fibroid,BPH,Pcod,hypothyrodism

కాంచనారగుగ్గులు: –గొంతునొప్పి –శరీరంలోగడ్డలు uterine fibroid Benign prostatic hyperplasia hypothyroidism, –PCOS, –lipoma, –cancer, –cysts, –goiter, –wounds, –fistula, –It is a well-known thyroid stimulant. –Hernia –Benign prostatic hyperplasia (BPH), Ingredients: Kanchanar(Bauhinia variegate) Shunthi (Zingiber officinale) Maricha (Piper nigrum) Pippali   (Piper longum) Haritaki (Terminalia chebula) Vibhitaki (Terminalia bellerica) Amalaki (Embelica officinalis) Varuna (Crataeva nurvala) Tej Patra (Cinnamomum… Continue reading Kanchanara Guggulu Benefits, Dose, Ingredients, treatment in uterine fibroid,BPH,Pcod,hypothyrodism