Rajat Bhasma Benefits,Dose,Treatment in Eye Diseases, Debility, Anal Fissure, Cough with Yellow Sputum, Frequent Urination, Jaundice,

రజత భస్మ: –రౌప్య భస్మ అని అంటారు. –వాపులను తగ్గించును. –క్షయ లాంటి వ్యాధిని అదుపులో ఉంచును. –కంటి చూపును పెంచును. –nervine tonic, –ఏకంగా వాతమును తగ్గించును. –మతిమరుపు సమస్యను తగ్గించును. –నపుంసకత్వం సమస్యను పోగొట్టును. –శరీరంలో వణుకుట ను తగ్గించును. –నరాలకు బలం ఇచ్చును. –శుక్రకణాలు పెరగడానికి సహాయపడును. –కండరాలలో శక్తి పెరగడానికి ఉపయోగపడును. –గుండెదడ ను తగ్గించును. –ముఖానికి కాంతి ని పెంచును. Dose: —50 mg  పరిమాణంలో రోజుకు రెండు పూటలు… Continue reading Rajat Bhasma Benefits,Dose,Treatment in Eye Diseases, Debility, Anal Fissure, Cough with Yellow Sputum, Frequent Urination, Jaundice,

Maha Vata Rakshasa Rasa Benefits, Dose, Treatment for Knee pains,Gout, Parkinson’s, Paralysis

మహా వాత రాక్షసము: — రుమాటిజం, –గౌట్, –పక్షవాతమ్, –పార్కిన్ సన్స్, –తొడలు బిగుసుకు పోవుట, –ధనుర్వాతం, –వాతవ్యాధులు, –చేతులు వణుకుట –తొడలు,చేతులు,కాళ్ళు,కీళ్ళనొప్పి వాడేవిధానం: –రోజుకు రెండు సార్లు రెండు పూటలు భోజనం తరువాత నీటితో వెయ్యాలి.  

Pinda Thailam Benefits, Dosage, Ingredients, Treatment in Burning Feet,gouty arthritis,Varicose veins

పిండ తైలం: –వృషణాల వాపు, –గండమాల,చర్మం పగులుట, –కుష్టు, ,గౌట్, –ఎలుకకాటు –వ్రాణాలకు రాస్తే తగ్గును. –వాపును తగ్గించును. –కాలిన పుండ్లకు రాస్తే తగ్గును. –చీము పుట్టిన పుండ్లకు రాయాలి. –కాళ్ళ పగుళ్ళు తగ్గును(అమోఘం) –Burning Feet Ingredients: Madhuchhista Manjistha Raal (Sarja Rasa) Sariva Til Tail వాడేవిధానం: –రెండు పూటలు సమస్య ఉన్న చోట రాయాలి. Reference: –ASHTANGA HRIDAYA

Praval Bhasma Benefits, Dosage, Ingredients, Treatment in Cough,Asthma,Bleeding Disorders,eye disorders, Bleeding Hemorrhoids, Excessive Sweating,Painful Micturition

pravala Bhasma Ayurgreen

ప్రవాళాన్ని ముందుగా ఉత్తరేణి కషాయంలో మరిగించి శుద్ది చేస్తారు.దంచిపుటం పెడితే భస్మం అగును.శుద్ది చేసిన ప్రవాళాన్ని గులాబి అర్కంలో చంద్రకిరణాలు తగిలేలా 21 రాత్రులు నానబెట్టి తిరిగిపొడిచేస్తే పిష్టి తయారి అగును. ఇది శరీరంలో కణాంతర్గత విషాలను హరించును.గుండె పనితీరు మెరుగు అగును,పగడం తో చేస్తారు. ప్రవాళభస్మ: –దగ్గు,ఎసిడిటి,అధిక దాహం, –గర్బిని వికారం, –కాల్షియం,ఎముకులు పెరుగుదల,ఎముకుల బలం, –తెల్లబట్ట,ముట్లు రాకుండుట, –తిండిసహించకపోవడం, –ఆయాసం, –శరీరం తెల్లగా పాలిపోవడం, –మానసిక ఆందోళన,ధాతుశక్తి, –సంతాన ప్రాప్తి, వాడేవిధానం: –125 చూర్ణం… Continue reading Praval Bhasma Benefits, Dosage, Ingredients, Treatment in Cough,Asthma,Bleeding Disorders,eye disorders, Bleeding Hemorrhoids, Excessive Sweating,Painful Micturition

Laghu Sutshekhar Ras Benefits, Ingredients, Treatment in Heartburn, Abdominal pain and cramps, Indigestion, Headache, Migraine, Vertigo

లఘుసుతశేఖర: –తిప్పసత్తుతోకలిపి ఇస్తే తలనొప్పి తగ్గును. –తిప్పసత్తు,ఆవిపత్తికారచూర్ణంతో సేవిస్తే అర్ధావభేదం తగ్గును. –ఆవిపత్తికార చూర్ణంతో సేవిస్తే సూర్యావర్తం తగ్గును. –వామనవికారం తగ్గించును. –గోదంతిభస్మ,తిప్పసత్తుతో కలిపి ఇస్తే దాహాం,తాపం,తగ్గును. –అతిమధురం తో కలిపి ఇస్తే ముఖపాకం తగ్గును — పిత్తమువల్లతలనొప్పి,మైగ్రేన్,పుల్లని వాంతులు ను తగ్గించును. –పిత్త రక్త స్రావం(ముక్కు,కన్ను,చెవి,నోరు) తగ్గును. Ingredient:    Shuddha Swarna Gairika Sonth (Zingiber Officinale) Paan (Betal Leaf) Juice వాడేవిధానం: –రోజుకు రెండు పూటలు భోజనం తరువాత వెయ్యాలి. Reference:… Continue reading Laghu Sutshekhar Ras Benefits, Ingredients, Treatment in Heartburn, Abdominal pain and cramps, Indigestion, Headache, Migraine, Vertigo

Kanchanara Guggulu Benefits, Dose, Ingredients, treatment in uterine fibroid,BPH,Pcod,hypothyrodism

కాంచనారగుగ్గులు: –గొంతునొప్పి –శరీరంలోగడ్డలు uterine fibroid Benign prostatic hyperplasia hypothyroidism, –PCOS, –lipoma, –cancer, –cysts, –goiter, –wounds, –fistula, –It is a well-known thyroid stimulant. –Hernia –Benign prostatic hyperplasia (BPH), Ingredients: Kanchanar(Bauhinia variegate) Shunthi (Zingiber officinale) Maricha (Piper nigrum) Pippali   (Piper longum) Haritaki (Terminalia chebula) Vibhitaki (Terminalia bellerica) Amalaki (Embelica officinalis) Varuna (Crataeva nurvala) Tej Patra (Cinnamomum… Continue reading Kanchanara Guggulu Benefits, Dose, Ingredients, treatment in uterine fibroid,BPH,Pcod,hypothyrodism

Khadira rishta Benefits,dose useful in blood disorders, intestinal worms, splenomegaly, urticaria, gout,, wounds

khadirarishta-ayurgreen

–శోభి,తామర,పుచ్చుగోళ్ళు,పేలు,చర్మవ్యాధులను తగ్గించును –ట్రైగ్లిజరాయిడ్స్ ను తగ్గించును –,క్రియాటిన్ యురియా ను తగ్గించును. –ఇది లివర్ ఎంజైములను పెంచును. –HDLలెవల్స్ ను పెంచును, SGPT,SGOT,ALPలను పెంచును.     Acne/Pimples     Atopic Dermatitis (Eczema)     Intestinal worms     Leprosy     Psoriasis     Skin Allergies     Swollen Lymph Nodes     Urticaria DOSE: –20 ml టానిక్ గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి రెండు పూటలు భోజనం తరువాత త్రాగాలి. Reference: –Bhaishajya Ratnavali… Continue reading Khadira rishta Benefits,dose useful in blood disorders, intestinal worms, splenomegaly, urticaria, gout,, wounds

Drakshadi churna Ingredients,Dose, Method of preparation, Reference useful in excessive sweating, burning micturition, vomiting

Mahadrakshadi Churna ayurgreen

ద్రాక్షాది చూర్ణం: –స్త్రీలకు గర్భలోపం వుంటేసమస్యను తగ్గించును –అతిదాహం తగ్గును. –క్షయ,రక్తపిత్తము,వాంతి లాంటి సమస్యలను తగ్గించును –కీళ్ళ మంటలు తగ్గును. –ఎక్కువ కడుపు ఉబ్బరం ను తగ్గించును. –వృద్దులకు కూడా వీర్యాన్ని పెంచును. Gastritis, indigestion, vomiting, dry cough, menorrhagia, leucorrhoea and other pitta aggravated conditions like burning sensation of body, excessive sweating, burning micturation Ingredents: Draksha Laja Sithotpala Yastimadhu Kharanja Gopi(sveta sariva) Tuga(vamsha) Hrivera… Continue reading Drakshadi churna Ingredients,Dose, Method of preparation, Reference useful in excessive sweating, burning micturition, vomiting

Brungamalaka Thailam Benefits,Ingredients,Treatment for prevents hair fall, Increases eyesight,Head ache

బృంగమాలిక తైలం : –కళ్ళమంటలు,జ్ఞాపకశక్తి(తలకు మర్దన చేయడం ద్వారా ఈ తైలంలోని ఎక్లిప్టొసపోలిన్,వెడెలోకాక్టోన్,టెర్పెనాయిడ్స్ అనే రసాయనాలు రక్తంలో చేరి మెదడు కణాల్లో ఉండే ఒత్తిడిని తోలగిస్తాయి.ఫలితంగా జ్ఞాపకశక్తి,గ్రహణశక్తి పెరుగును) –టానిన్స్,గాలిక్ యాసిడ్స్,జుట్టుకు అందడం వల్ల నల్లగా,వత్తుగా ఉంటాయి. –తలలో బ్యాక్టిరియా ఫంగస్ను పెరగనివ్వదు. –ఉసిరిలో గాలిక్ ఆసిడ్,గుంటగలగర లోని “సపోనిక్”,అతిమధురం లోని “స్టిరాల్స్” జుట్టును తిరిగి పెరిగే విధంగా చేస్తాయి. –నస్యకర్మ వల్ల మైగ్రేన్ తగ్గును.మూర్చ తగ్గును. –తలకు పాదాలకు మర్దన చేస్తే నిద్రపట్టును. వాడేవిధానం:  —దీనిని… Continue reading Brungamalaka Thailam Benefits,Ingredients,Treatment for prevents hair fall, Increases eyesight,Head ache

Abhrak Bhasma Benefits, Ingredients, Dosage Useful in Asthma, Urinary Disease, Skin diseases

ఉపయోగాలు: ఉపిరితిత్తులసమస్య తగ్గును. కళ్ళకలక ను తగ్గించును. హార్మోనుల పనితీరు,త్రిదోష హారం,బలం,వీర్య వృద్ది,మూర్చ,క్షయ,దగ్గు, మూత్రకృచ్చం,పొత్తికడుపునొప్పి, ఉదరవాతం,బలహీనత, ప్రేవుల్లో వ్రణాలు,మలదోషాలు, పిప్పళ్లతో సేవిస్తే వింశతి ప్రమేయం తగ్గును. ఉమ్మెత్తవిత్తనాలచూర్ణం తో సేవిస్తే క్షయ తగ్గును. కరక్కాయ బెల్లంతో సేవిస్తే వాతారక్తం తగ్గును. ఎలాకులచూర్ణంతో సేవిస్తే రక్తపిత్తమ్ తగ్గును. తిప్పసత్తుతో సేవిస్తే మేయరోగం తగ్గును. త్రిఫల,తేనె,నెయ్యితో సేవిస్తే నేత్రరోగం తగ్గును. పల్లేరు,నేల ఉసిరి,చక్కెరపాలతో సేవిస్తే మూత్రక్రుచ్చాము తగ్గును. వాడే విధానం: 125 mg చూర్ణం ను రెండు పూటలు భోజనం… Continue reading Abhrak Bhasma Benefits, Ingredients, Dosage Useful in Asthma, Urinary Disease, Skin diseases