పృద్వీముద్ర

Posted on
పృద్వీముద్ర

పృద్వీముద్ర

ఉంగరపువేలును వంచి బొటనవేలు కొనకు తాకించాలి.

ఎముకలుగట్టిపడును,osteo arthritis,osteo porosis తగ్గును,వెంట్రుకలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి,తెల్లజుట్టు నల్లగా మారును,

Save

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published.